Suy niệm mùa Chay - Bài thứ 18: Thiên Chúa muốn sống trong chúng ta để chúng ta có thể trổ sinh hoa trái

0 nhận xét :