Suy niệm mùa Chay - Bài thứ 33: Dù sang, dù hèn đến đâu, không người nào bị chối từ chia sẻ vinh quang của thập giá

0 nhận xét :