Suy niệm mùa Chay - Bài thứ 33: Dù sang, dù hèn đến đâu, không người nào bị chối từ chia sẻ vinh quang của thập giá

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes