Suy niệm mùa Chay - Bài thứ 34: Ngài không ngạc nhiên trước sự thầm kín đen tối của chúng ta, những tội lỗi điên rồ của chúng ta không làm Ngài nổi giận

0 nhận xét :