Suy niệm mùa Chay - Bài thứ 05: Bất cứ ai kêu cầu danh Đức Chúa sẽ được cứu thoát (Ro 10:13)

0 nhận xét :