Suy niệm mùa Chay - Bài thứ 09: 'Hãy tin thì sẽ được' (Mt 7,7)

0 nhận xét :