Thánh Kinh Trong Đời Sống (tập 1) - Đức Giám Mục Phêrô Nguyễn văn Khảm


Đức Giám Mục Phêrô Nguyễn Khảm đã chia sẽ Thánh Kinh Trong Đời Sống Tại Trung Tâm Công Giáo ngày 22/3/2010 cho giáo dân việt thuộc Giáo Phận Orange và các vùng lân cận.

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes