Suy niệm mùa Chay - Bài thứ 12: Sám hối nhân danh toàn dân và khẩn cầu sự can thiệp của Thiên Chúa

0 nhận xét :