Suy niệm mùa Chay - Bài thứ 19: Chúng ta hãy tìm kiếm Chúa lúc thịnh vượng cũng như lúc gian nan

0 nhận xét :