Kịch : Phụ nữ lời mời từ Trời cao - Rabbouni- Tại sao Chúa Giê-su chỉ toàn kêu gọi các tông đồ...nam đi theo Chúa?
- Tại sao không có phụ nữ được truyền chức linh mục?
- Phải chăng từ ngàn xưa, Thiên Chúa đã mở một lời mời gọi vang vọng tận nơi cao xanh dành cho người phụ nữ?...

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes