Bài giảng Lòng Thương Xót Chúa ngày 10.11.2016 - Cha Giuse Trần Đình Long10/11/2016
Thứ Năm Tuần XXXII Mùa Thường Niên Năm chẵn

"Xin anh tiếp nhận nó không phải như một người nô lệ, nhưng như một người anh em rất thân mến".
Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi cho Philêmon.

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes