Chia sẻ Lời Chúa thứ Ba tuần XXXII Thường Niên C - Lc 17,7-10 - Lm Nguyễn Hồng Phước CSsR - 8/11/20168/11/2016 chia sẻ lời Chúa thứ Ba tuần XXXII Thường Niên C - Lm Nguyễn Hồng Phước CSsR
"chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi." (Lc 17,10)

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes