Chúa Nhật XXXIII TN C_Các Thánh Tử Đạo Việt Nam – Lm JB Hoàng Xô Bằng CSsR - 13/11/2016www.ducme.tv 13/11/2016 Chúa Nhật XXXIII TN C_Các Thánh Tử Đạo Việt Nam – Lm JB Hoàng Xô Bằng CSsR
Người ta sẽ tra tay bắt và ngược đãi anh em, nộp anh em cho các hội đường và bỏ tù, điệu anh em đến trước mặt vua chúa quan quyền vì danh Thầy (Lc 21,12)

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes