Sứ điệp Tin Mừng Thánh Ga 2:13-22Sứ điệp Tin Mừng Thánh Ga 2:13-22 do Lm. Phêrô Đinh Ngọc Quế, CSsR, thuyết giảng tại đền Lòng Chúa Thương Xót trong tu viện Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ở Long Beach miền Nam California, USA.

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes