THÁNH LỄ ĐẠI TRÀO BẾ MẠC TUẦN ĐẠI PHÚC NĂM THÁNH LÒNG THƯƠNG XÓT TẠI THÁI LẠCCHƯƠNG TRÌNH THÁNH LỄ BẾ MẠC TUẦN ĐẠI PHÚC NĂM THÁNH LÒNG THƯƠNG XÓT
HẠT LONG THÀNH VÀ HẠT PHƯỚC LÝ
CHÚA NHẬT 06/11/2016 tại Nhà Thờ THÁI LẠC

8g30: Đón tiếp Đức Cha chánh Giuse, Quý Cha, Quý tu sĩ, Quý khách trong và ngoài giáo hạt.
8g45: Đức Cha gặp gỡ, chia sẻ Lòng Thương Xót với cộng đoàn
9g30: Diễn nguyện
10g00: THÁNH LỄ ĐẠI TRÀO BẾ MẠC TUẦN ĐẠI PHÚC NĂM THÁNH LÒNG THƯƠNG XÓT

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes