Thánh lễ tại nhà nguyện Marta, 08.11.2016: Không tham quyền và không sống hai mặt


Để có thể phục vụ Thiên Chúa cách tốt đẹp, chúng ta phải làm ngược lại những gì gian manh và không tìm kiếm quyền lực.

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes