Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo chia sẻ tại Cụm Long Thành - Phước LýĐức Cha Giuse Đinh Đức Đạo chia sẻ tại Cụm Long Thành - Phước Lý
BẾ MẠC TUẦN ĐẠI PHÚC NĂM THÁNH LÒNG THƯƠNG XÓT
HẠT LONG THÀNH VÀ HẠT PHƯỚC LÝ

0 nhận xét :