Bản tin Công giáo Việt Nam: ngày 26 - 30/12/2016Tin Công giáo Việt Nam: từ 26 - 30/12/2016
Các tin chính sẽ phát:
1. GP. Bắc Ninh: Lễ các thánh Anh Hài tại giáo họ Bến Cốc
2. GP. Hải Phòng: Hội Thánh Gia giáo xứ Lãm Hà mừng 25 năm thành lập
3. GP. Bà Rịa: Đêm ca nhạc từ thiện gây quỹ
4. GP. Đà Lạt: Giáo xứ Đức Thanh - 20 Năm cung hiến Nhà thờ
5. GP. Long Xuyên: Ngày đền ơn đáp nghĩa quý cha hưu dưỡng
Bản tin có sử dung tư liệu từ website các Giáo phận

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes