Công Giáo Thế Giới ngày 23.12.2016Tin Công Giáo Thế Giới ngày 23.12.2016
ĐTC CHÚC MỪNG GIÁNG SINH ĐẾN GIÁO TRIỀU VÀ ĐƯA RA 12 NGUYÊN TẮC ĐỂ CẢI TỔ
ĐHY Burke cho biết việc điều chỉnh tông huấn Amoris Laetitia có thể xẩy ra trong năm mới
Vatican cần trở nên gương mẫu để có môi trường sạch cho công việc và công bằng

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes