Lời Hằng Sống Thứ Sáu: ngày 30.12.2016: GIA ĐÌNH THÁNH GIALời Hằng Sống 
Thứ Sáu ngày 30.12.2016 (Bát nhật Giáng Sinh)
Gia đình Thánh gia
LM. Giuse Nguyễn Văn Toản, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes