Thánh Lễ Chúa Giáng Sinh ngày 25-12-2016Thánh Lễ Chúa Giáng Sinh do Lm. Phêrô Nguyễn Văn Phan, C.Ss.R chủ tế và thuyết giảng ngày 25-12-2016 tại Đền Lòng Chúa Thương Xót trong tu viện Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp thuộc Phụ Tĩnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại ở Long Beach miền Nam California, USA

0 nhận xét :