Thánh lễ Đêm Mừng Chúa Giáng Sinh 2016 - 21g 30 Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn

0 nhận xét :