Bản tin Công giáo Việt Nam: ngày 06 - 10/01/2017


Tin Công giáo Việt Nam: từ 06 - 10/01/2017
Các tin chính sẽ phát:
1. GP. Bùi Chu: Quý cha Đức Ái nhớ người trồng cây
2. GP Phát Diệm: 34 người được gia nhập Giáo hội Công Giáo 
3. TGP Huế: Đức Tân TGM Giuse Nguyễn Chí Linh đến Tòa Tổng Giám Mục Huế
4. GP. Xuân Lộc: Phong Chức Linh Mục tại Dòng Gioan Thiên Chúa
5. GP. Phan Thiết: Tĩnh tâm của linh mục giáo phận
Bản tin có sử dung tư liệu từ website các Giáo phận.

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes