Bản tin Công giáo Việt Nam: ngày 13 - 17/01/2017Tin Công giáo Việt Nam: từ 13 - 17/01/2017
Các tin chính sẽ phát:
1. TGP. Hà Nội: Bằng Sở chầu Mình Thánh Chúa
2. GP.Bắc Ninh: Caritas Phúc Yên tổng kết năm 2016
3. GP. Thanh Hóa: ĐTGM.Leopoldo Girelli thăm mục vụ G.x Ba Làng.
4. TGP. Sài Gòn: Hội ngộ Đức tin cộng đoàn Quốc tế.
5. GP. Phan Thiết: Gx. Tân Lý Thánh lễ Tạ ơn hồng ân Vĩnh khấn
Bản tin có sử dung tư liệu từ website các Giáo phận

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes