Bản tin Công giáo Việt Nam: ngày 31/12/2016 - 03/01/2017Tin Công giáo Việt Nam: từ 30/12/2016 - 03/01/2017
Các tin chính sẽ phát:
1. TGP. Hà Nội: Thánh lễ ngày đầu năm 2017 tại nhà thờ Chính Tòa
2. GP. Bắc Ninh: Truyền chức Phó tế cho 5 tiến chức
3. GP. Bùi Chu: Đền Thánh Trung Lao mừng lễ Mẹ Thiên Chúa
4. GP. Mỹ Tho: Phong chức linh mục tại Giáo xứ Mỹ Trung
5. GP. Bà Rịa: Thánh lễ Bổn mạng Giáo phận Bà Rịa 
Bản tin có sử dung tư liệu từ website các Giáo phận.

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes