Đêm văn nghệ gây quỹ do Ban Bác ái Xã hội Giáo phận Bà Rịa thực hiệnĐêm văn nghệ gây quỹ do Ban Bác ái Xã hội Giáo phận Bà Rịa thực hiện vào lúc 19g ngày 28.12.2016 tại Nhà thờ Chánh Tòa Bà Rịa.
Quay phim: Nhóm Ghin Nguyễn - Karol Thanh Bình
Dựng phim: Karol Thanh Bình

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes