LHS Chúa nhật II Giáng sinh: ngày 01.01.2017: ĐỨC MARIA - MẸ THIÊN CHÚA

0 nhận xét :