LHS Thứ Ba 17.01.2017: GIỮ NGÀY SA BÁTLời Hằng Sống
Thứ Ba 17.01.2017
Linh mục Đaminh Nguyễn Văn Phương, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes