LHS Thứ ba ngày 03.01.2017: ĐÂY CHIÊN THIÊN THÚALời Hằng Sống 
Thứ ba 03.01.2017 
Đây Chiên Thiên Chúa

0 nhận xét :