LHS Thứ Tư 18.01.2017: SỐNG NGÀY SA BÁTLời Hằng Sống
Thứ Tư 18.01.2017
Linh mục Đaminh Nguỹen Văn Phương, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes