LHS Thứ Tư 18.01.2017: SỐNG NGÀY SA BÁTLời Hằng Sống
Thứ Tư 18.01.2017
Linh mục Đaminh Nguỹen Văn Phương, DCCT

0 nhận xét :