Lời Hằng Sống Mùng Ba Tết 30.01.2017: VIỆC THỊNH ĐẠTLời Hằng Sống
Thứ Hai 30.01.2017
Linh Mục Antôn Lê Ngọc Thanh, DCCT

0 nhận xét :