Lời Hằng Sống Thứ 4 ngày 04.01.2017: ĐƯỜNG DẪN ĐẾN HẠNH PHÚC THẬTLời Hằng Sống 
Thứ tư 04.01.2017 
Đường dẫn đến hạnh phúc thật
LM. Vinhsơn Trần Trí Tuệ, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes