Lời Hằng Sống Thứ Ba 24.01.2017: ANH EM TRONG CHÚALời Hằng Sống 
Chúa Nhật 22.01.2017
Linh mục Giuse Trương Hoàng Vũ, DCCT

0 nhận xét :