Lời Hằng Sống Thứ Ba 24.01.2017: ANH EM TRONG CHÚALời Hằng Sống 
Chúa Nhật 22.01.2017
Linh mục Giuse Trương Hoàng Vũ, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes