Lời Hằng Sống Thứ Bảy 14.01.2017: HÃY THEO TÔiLời Hằng Sống
Thứ Bảy 14.1.2017
Linh mục Phaolô Lê Xuân Lộc, DCCT

0 nhận xét :