Lời Hằng Sống Thứ Bảy 21.01.2017: HIỂU LẦMLời Hằng Sống
Thứ Sáu 20.1.2017
Linh mục Đaminh Nguyễn Văn Phương, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes