Lời Hằng Sống Thứ Hai 16.01.2017: SỐNG TINH THẦN CHAY TỊNHLời Hằng Sống
Thứ Hai 16.01.2017
Linh mục Đaminh Nguyễn Văn Phương, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes