Lời Hằng Sống Thứ Năm ngày 05.01.2017:NIỀM VUI CÓ CHÚA Ở CÙNG


Lời Hằng Sống 
Thứ năm 05.01.2017 
Niềm vui có Chúa ở cùng
LM. Vinhsơn Trần Trí Tuệ, DCCT

0 nhận xét :