Lời Hằng Sống Thứ Sáu 20.01.2017: YÊU THƯƠNG VÀ TUYỂN CHỌNLời Hằng Sống
Thứ Sáu 20.1.2017
Linh mục Đaminh Nguyễn Văn Phương, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes