Lời Hằng Sống Thứ Sáu ngày 06.01.2017: CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA

0 nhận xét :