Ngài Có Đó - Sáng tác: Ân Đức -Trình bày: Ca Sĩ Như ÝNgài Có Đó 
Sáng tác: Lm. Nhạc Sĩ Ân Đức
Trình bày: Ca Sĩ Như Ý

0 nhận xét :