Thánh Lễ Chúa Hiển Linh ngày 8-1-2017


Thánh Lễ Chúa Hiển Linh do Lm. Antôn Nguyễn Quốc Dũng, C.Ss.R chủ tế và thuyết giảng ngày 8-1-2017 tại Đền Lòng Chúa Thương Xót trong tu viện Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp thuộc Phụ Tĩnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại ở Long Beach miền Nam California, USA

0 nhận xét :