Thánh Lễ Chúa Nhật III Thường NiênA (Mt 4, 12-23) - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu GiúpThánh Lễ Chúa Nhật III Thường NiênA (Mt 4, 12-23) 18g 30 - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

0 nhận xét :