Thánh lễ tại nhà nguyện Marta, 23.01.2017: Tội phạm đến Chúa Thánh Thần thì không được tha

0 nhận xét :