Tiếp Kiến Chung: 'ĐỪNG BAO GIỜ MẤT TIN TƯỞNG VÀO THIÊN CHÚA QUAN PHÒNG'“ĐỪNG BAO GIỜ MẤT TIN TƯỞNG VÀO THIÊN CHÚA QUAN PHÒNG”
Bài huấn dụ của ĐTC Phanxicô trong buổi Tiếp Kiến Chung Thứ Tư hàng tuần

0 nhận xét :