Ngày Mồng Ba Tết: 'THÁNH HÓA CÔNG ĂN VIỆC LÀM' Hành Hương Minh Niên_Đền Đức Mẹ Hàng Cứu GiúpNgày Mồng Ba Tết: “THÁNH HÓA CÔNG ĂN VIỆC LÀM” Hành Hương Minh Niên_Đền Đức Mẹ Hàng Cứu Giúp
"Bốn mùa Chúa đổ hồng ân, Ngài gieo mầu mỡ ngập tràn lối đi" (Tv 64, 2)

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes