Đức Thánh Cha tiếp kiến chung, 18.01.2017: Truớc cái chết gần kề, con người cầu nguyện

0 nhận xét :