(VOA) Ngữ pháp Thông dụng: Have, has, và hadĐây là chương trình Everyday Grammar – Ngữ pháp Mỗi ngày. Have, has, và had có một vài nghĩa khác nhau. Chúng có thể chỉ sự sở hữu. Nhưng have, has, và had còn có thể được dùng trong thì hiện tại hoàn thành. Vậy vai trò của chúng trong thì này là gì? Bên cạnh đó liệu chúng còn được dùng trong những ngữ cảnh nào khác không? Cùng tìm câu trả lời qua video ngày hôm nay các bạn nhé. 

Have, has, và had có một vài nghĩa khác nhau. Chúng có thể chỉ sự sở hữu: Tôi có một chiếc xe hơi. Nhưng have, has, và had còn có thể được dùng trong thì hiện tại hoàn thành. Ví dụ: “I have seen the movie.” Trong ví dụ này, “have” chỉ là từ đóng vai trò ngữ pháp để cho thấy rằng hành động này đã được hoàn thành. 

“Has” được dùng với ngôi thứ ba. Với những đại từ cá nhân “she, he, và it”, “has” được dùng trong phần lớn các tình huống đó. 

“Had” thì đơn giản. Nó được dùng để chỉ sự sở hữu trong quá khứ dành cho tất cả các ngôi và được dùng cho thì quá khứ hoàn thành cho tất cả các đại từ.

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes