(VOA) Thành ngữ tiếng Anh thông dụng: Phone it in

Chào mừng các bạn đến với chương trình Anh ngữ trong Một phút. Câu này nghe như thể bạn vừa gọi điện thoại. Nhưng liệu câu nói này có liên quan gì tới điện thoại… tý nào không? 

Phoning it in từng có nghĩa là gọi điện thoại vào một cuộc họp nhưng không tham gia hoàn toàn vào cuộc họp đó. Còn nay khi chúng ta nói phone it in, có nghĩa là bạn không mấy quan tâm đến việc bạn đang làm như mọi khi. Thường câu này được sử dụng khi nói về công việc. Nhưng bạn có thể dùng nó bất cứ lúc nào để miêu tả một người nào đó chỉ làm vừa đủ - nói cách khác, chỉ làm đủ những gì họ cần làm.

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes