2017.02.25 Audience to the Community of Capodarco


Pope Francis receives in audience the Community of Capodarco.

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes