Đài phát thanh Vatican, Chúa nhật 26.02.2017Chương trình hôm nay gồm có:
- Tin tức
- Xin cho con trở nên hạt giống
- Thiên Chúa ban nhiều đặc ân cho Đức Maria
- Các phê bình đối với việc hành hương

0 nhận xét :