Đài phát thanh Vatican, thứ năm 16.02.2017Chương trình hôm nay gồm có:
- Tin tức
- Gặp Đức Giáo Hoàng
- Người mẹ hạnh phúc với 6 người con
- Tôi là người thân của ai?

0 nhận xét :